Så kontaktar du vården

Pelarbok

Pelarbok

En bok med pelarformigt växtsätt. Fyra exemplar planterades 2014 framför hus B2. Kan nå en höjd av 8-10 meter och är härdig i växtzon 1-3.

Pelarbok

Latinskt namn: Fagus sylvatica ’Dawyck’

Nummer på kartan: 93

Slingan på Ryhov