Så kontaktar du vården

Stickgran

Vitgran

Kan nå en höjd på 12-15 meter och är härdiga i växtzon 1-6. Det växer ett träd norr om hus M3 vid cykelbanan mot Jönköping med namnsorter 'Hoopsii. Stickgran med namnsorten ’Edith’ planterades 2015 i ravinen vid norra infarten till Ryhov.

Vitgran

Latinskt namn: Picea pungens sp.

Nummer på kartan: 183

Slingan på Ryhov