Så kontaktar du vården

Asp

Asp

Aspen är den enda vildväxande representanten  för poppel släktet i Sverige. Det är ett snabbväxande träd som ofta får vackra höstfärger i gult och rött.  På Ryhov finns självsådda träd i de mera vilda delarna av området. Aspen kan nå en höjd på 15-20 meter och är härdig i växtzon 1-8.

Latinskt namn: populus tremula

Nummer på kartan: 207

Slingan på Ryhov