Så kontaktar du vården

Hemlock

Hemlock

Hemlock är en vintergrön buske eller mindre träd som kan nå en höjd på 7-9 meter.  På Ryhov planterades 2013 tre exemplar i herrgårdsparken, och  sju exemplar växer i den nordöstra delen  av parken. Hemlock är härdig i växtzon 1-3.

Hemlock

Latinskt namn: Tsuga canadensis

Nummer på kartan: 315

Slingan på Ryhov