Så kontaktar du vården

Jättearalia

Jättearalia

Kallas även djävulens vandringskäpp på grund av den taggiga stammen. Jättearalian växer naturligt i östra Asien och är härdigt i växtzon 1- 3.  Ett mindre solitärträd är planterat 2015 nordväst om hus B5.

Jättearalia

Latinskt namn: Kalopanax septemlobus

Nummer på kartan: 115

Slingan på Ryhov