Så kontaktar du vården

Hängsilverlind

Hängsilverlind

Silverlinden är ett värmetollerant träd. Varma dagar vänder den bladundersidan utåt för att reflektera bort värmen. Eftersom bladundersidan är vit ger det trädet ett annorlunda utseende mot de övriga lind arterna. Silverlinden kan i Sverige nå en höjd på 20 meter och är härdig i växtzon 1-3. Tre träd planterades under 2015 vid fotbollsplanen.

Hängsilverlind

Latinskt namn: Tilia tomentosa ’Petiolaris’

Nummer på kartan: 302

Slingan på Ryhov