Så kontaktar du vården

Coloradogran

Närbild på coloradograns barr

Coloradogran är en snabbväxande ädelgran. Det finns kvar en äldre Coloradogran i parkens nordöstra del. 2013 planterades ytterligare ett träd i samma område. 2015 planterades tre träd väster om den norra infarten. Träden kan nå en höjd 15-20 meter och är härdig i växtzon 1-5.

Coloradogran

Latinskt namn: Abies concolor

Nummer på kartan: 1

Slingan på Ryhov