Så kontaktar du vården

Svart tall

Svart tall

Svart tall är en tall från syd och mellan Europa. Har längre barr än den vanliga tallen.

Under 2015 planterades 22 stycken svarttallar mellan Regementsgatan och Terapivägen i östra delen av området. Det finns även två träd planterade norr om hus B2. Träden kan nå en höjd på 12-15 och är härdig i växtzon 1-4. 

Svart tall

Latinskt namn: Pinus nigra

Nummer på kartan: 191

Slingan på Ryhov