Så kontaktar du vården

Robinia

Robinia är ett snabbvuxet träd från östra Nordamerika. Grenarna får rikligt med tornar. Kan skjuta rotskott.  Får under försommaren blommar trädet med vit blommor. Robinian finns planterad öster om infektions mottagningen. Robinian kan nå en höjd på 9-12 meter och är härdig i zon 1-3.

Robinia

Latinskt namn: Robina pseudoacacia

Nummer på kartan: 255

Slingan på Ryhov