Så kontaktar du vården

Hängbok

Hängbok är ett smalväxande träd med starkt hängande grenar som får röda blad. Hängboken kan nå en höjd på ca 12 meter. Två träd finns planterades 2013 öster om hus B9. Härdig i växtzon 1-3.

Latinskt namn: Fagus sylvatica ’Purple Fountain’

Nummer på kartan: 94

Slingan på Ryhov