Så kontaktar du vården

Blodbok

Blodbok

Finns några träd av olika sorter av blodbok utspridda över området. Det finns en vacker trädrad öster om sjukhuset. Blodboken kan bli mellan 15-20 meter hög och är härdig i växtzon 1-4.

Blodbok

Latinskt namn: Fagus sylvatica (f. purpurea)

Nummer på kartan: 91

Slingan på Ryhov