Så kontaktar du vården

Korallpil

Korallpil

Årsskott har en vacker orange-röda färg vilket är en av sortens stora kvalitéer. Träden är planterad vid infarten till parkeringsdäcket vid sjukhuset. Det planterades även två stycken träd öster om sjukhusblocket under 2015 (sort ’Boden silver’ E). Träden kan nå en höjd på 10-15 meter och är härdiga i växtzon 1-5.

Korallpil

Latinskt namn: Salix alba var. chermesina

Nummer på kartan: 262

Slingan på Ryhov