Så kontaktar du vården

Bohuslind

Är sällsynt vildväxande i Bohuslän. Kan bli ett mycket stort träd och är härdigt i växt zon 1-4.  På området växer det ett äldre träd norr om hus A6. 

Latinskt namn: Tilia Platyphyllos

Nummer på kartan: 301

Slingan på Ryhov