Så kontaktar du vården

Bok

Bokstammar

Bok är ett storväxt träd med många fina kvalitéer som kan nå en höjd på 20-25 meter. På Ryhov finns ett vackert träd norr om sjukhuset. Träden är härdig i växt zon 1- 4. 

Bok

Latinskt namn: Fagus sylvatica

Nummer på kartan: 90

Slingan på Ryhov