Så kontaktar du vården

Gingko

Gingko

Gingko kommer från Kina. Trädet räknas som ett lövfällande barrträd eftersom det har drag av båda trädtyperna. Dess löv har stor likhet med ålderdomliga ormbunkars blad och påminner om en solfjäder eller en fiskstjärt. Vid tidig kyla på hösten släpper den alla blad på några timmar. Växer öster om hus A4 och mellan hus D9 och hus C5. Kan nå en höjd på 9-12 meter och är härdig i växtzon 1-2. 

Ginko

Latinskt namn: Ginkgo biloba

Nummer på kartan: 105

Slingan på Ryhov