Så kontaktar du vården

Skogslind

Skogslind

Finns naturligt växande i Sydsverige. På Ryhov växer den över hela området. Stor betydelse har allé av lindar längs med sjukhusgatan Skogslinden kan nå en höjd av 20-25 meter och är härdig i växtzon 1-5. På Ryhov kan besökaren även hitta glanslind, bohuslind och parklind.

Skogslind

Latinskt namn: Tilia cordata

Nummer på kartan: 300

Slingan på Ryhov