Så kontaktar du vården

Småblommig hästkastanj

Småblommig hästkastanj

Bredväxande med vita upprättstående blommor under juli –augusti. Busken är planterad 2013 öster om hus D 9. Kan nå en höjd av 2-3 meter och är härdig i växtzon 1-4.

Småblommig hästkastanj

Latinskt namn: Aesculus parviflora

Nummer på kartan: 35