Så kontaktar du vården

Näverhägg

Näverhägg

Näverhägg är ett snabbväxande härdigt träd (växtzon 1-7) från nordostasien. En av Näverhäggens största kvalitéer är de vackra stammar. Blommar under våren med vita blommor. Växer i grupper öster om  sjukhuset, samt norr om hus A1. Näverhäggen kan nå en höjd på 8-12 meter. 

Näverhägg

Latinskt namn: Prunus maackii

Nummer på kartan: 221

Slingan på Ryhov