Så kontaktar du vården

Solfjäderslönn

Solfjäderslönn är en mindre lönn med långsam tillväxt.  Har vackert gulgröna blad. Ett litet träd planterades 2015 i Rhododendrondalen öster om Hjälpmedelscentralen. Träden utvecklas bäst i halvskugga och är härdig i växtzon 1-3.

Latinskt namn: Acer shirasawanum ’Aureum’

Nummer på kartan: 23

Slingan på Ryhov