Så kontaktar du vården

Nyssa

Nyssa

Nyssa är ett träd som härstammar från östra USA, som under hösten kan få vackra höstfärger. Är i Sverige ett ovanligt planterat träd. 2015 planterades två träd öster om hus C4,  längsmed Psykiatrivägen. Kan bli 12 meter höga och är härdig i växtzon 1-2.

Nyssja

Latinskt namn: Nyssa sylvatica

Nummer på kartan: 170

Slingan på Ryhov