Så kontaktar du vården

Klibbal

Klibbal

Finns självsådda i ytterområdet runt länssjukhuset.  Kibbalen växer naturligt i stora delar av Sverige på fuktiga marker. Den kan nå en höjd på 15-20 meter och är härdig i växtzon 1-6.

Klibbal

Latinskt namn: Alnus glutinosa

Nummer på kartan: 40

Slingan på Ryhov