Så kontaktar du vården

Rödlönn - October glory

Rödlönnen (October glory) är planterad öster om tennisplanen. Det är en sort som har en intensiv röd höstfärg. Rödlönnen är ett vanligt skogsträd i Nordamerika. Härdig i växtzon 1-2.

Latinskt namn: Acer rubrum

Nummer på kartan: 20

Slingan på Ryhov