Så kontaktar du vården

Japansk lönn

Japansk lönn

Träden har ett upprätt vasformigt växtsätt.  Lönnen får en rödaktig höstfärg. Två träd planterades2015 i Rhododendrondalen öster om hjälpmedelscentralen. Lönnen kan  nå en höjd på 3-5 meter och är härdig i växtzon 1-3.

Japansk lönn

Latinskt namn: Acer palmatum ’Osakazuki’

Nummer på kartan: 15

Slingan på Ryhov