Så kontaktar du vården

Oxel

Oxel

Oxeln klarar av torra och vidutsatta växtplatser. Den är vildväxande i Sverige. På Ryhov finns den bland annat planterad vid Herrgården och norr om hus D9. Oxeln kan nå en höjd på 9-12 meter och är härdiga i växtzon 1-5. 

Oxel

Latinskt namn: Sorbus intermedia

Nummer på kartan: 277

Slingan på Ryhov