Så kontaktar du vården

Kopparbjörk

Kopparbjörk

Äldre träd av Kopparbjörken får vackra orange färgade stammar. Trädet kan nå en höjd på 9-12 meter och är härdig i växt zon 1-4.  Under 2014 Planterades ett träd söder om hus N7, längs med Slingan.

Kopparbjörk

Latinskt namn: Betula albo-sinensis var. septentrionalis

Nummer på kartan: 45

Slingan på Ryhov