Så kontaktar du vården

Mispel

Mispel

Vita blommor med ätliga frukter som mognar under senhösten. Planterad 2014 söder om hus N2. Kan nå en höjd på 3-5 meter och är härdig i växtzon 1- 3.

Latinskt namn: Mespilus germanica

Nummer på kartan: 156

Slingan på Ryhov