Så kontaktar du vården

Gran

Gran

Gran är ett av de vanligaste träden i Sverige. På Ryhov finns ett vackert träd norr om herrgården, men finns även i ytterområdet i nordöstra delen, samt i den södra delen av sjukhuset. Granen kan nå en höjd på 25-30 meter och är härdig i växtzon 1-8.

Gran

Latinskt namn: Picea abies

Nummer på kartan: 180

Slingan på Ryhov