Så kontaktar du vården

Junimagnolia

Junimagnolia

Junimagnolia är en magnolia med mycket stora blad.  Blommar under juni månad  med vita blommor. Är planterad 2015 i ravinen väster om hjälpmedelscentralen. Junimagnolian kan nå en höjd på 8-14 meter och är härdig i växtzon 1-2. 

Junimagnolia

Latinskt namn: Magnolia obovata

Nummer på kartan: 141

Slingan på Ryhov