Så kontaktar du vården

Europeisk lärk

Europeisk lärk

Den europiska lärken kan bli stora träd på 20-25 meter. Barren gulnar och ramlar av under hösten.  På området finns gamla uppväxta träd öster om Sjukhusgatan. Träden är härdig i växtzon 1-6.  Veden är rödbrun i kärnan med tunn gulvit splint. Kärnvirket är hårt och hartsrikt. Det har mycket god rötbeständighet. Vid torkning finns stor risk för sprickor och deformering eftersom det krymper mycket. Virket är lättkluvet och lättbearbetat. Lärken har länge använts till byggnadsdelar som behöver klara fukt. Idag används lärk till byggnadsvirke, ledningsstolpar, golvvirke, fönstervirke, båtbyggeri m.m. 

Europeisk lärk

Latinskt namn: Larix decidua

Nummer på kartan: 123

Slingan på Ryhov