Så kontaktar du vården

Natur- och kulturstigen Slingan

Karta över slingan
I området kring Länssjukhuset Ryhov finns natur- och kulturstigen Slingan. Stigen ger möjlighet att lämna vårdmiljön och få en stund i naturen om du vill avnjuta en stillsam promenad. Den är också ett motionsspår för dig som vill uppleva närområdets natur, kultur och historia. Slingan har en längre runda på 3 kilometer samt en kortare runda på 1,9 kilometer. Det finns bänkar för vila. Du kan gå åt vilket håll du vill.

I området kring Länssjukhuset Ryhov finns natur- och kulturstigen Slingan. Stigen ger möjlighet att lämna vårdmiljön och få en stund i naturen om du vill avnjuta en stillsam promenad. Den är också ett motionsspår för dig som vill uppleva närområdets natur, kultur och historia. Slingan har en längre runda på 3 kilometer samt en kortare runda på 1,9 kilometer. Det finns bänkar för vila. Du kan gå åt vilket håll du vill.

Slingan finns i två längder

Lilla Slingan är knappt två kilometer och går på plan mark. Stora Slingan är tre kilometer och har en varierad terräng. Utmed vägen finns bänkar för den som vill vila en stund.

Den lilla slingan är markerad med orange färg på kartan. Den stora slingan är markerad med gul färg. 

En folder om Slingan finns att hämta i huvudentrén vid Länssjukhuset Ryhov. I den hittar du både en karta över området och annan information som kan vara bra att känna till.

Mer än bara en naturupplevelse

Utmed stigen, som är tre kilometer lång, finns skyltar som berättar om Ryhovs långa och dramatiska historia som sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Det finns skyltar med information om växter och djur som lever och växer i området. Dessutom finns det konstverk, skulpturer och växtlighet att vila ögonen på.

På Ryhov växer mer än hundra olika arter och sorter av träd. Det är en av länets artrikaste och vackraste parker. Här har du möjlighet att vandra runt i en grön miljö, vilket i forskning har visat sig ha stor betydelse för hur du mår, både psykisk och fysiskt.

Ljudkonst

I ett skogsparti på natur- och kulturstigen Slingan finns en permanent ljudinstallation av konstnären Susan Philipsz. Verket består av en inspelad duett mellan konstnären och hennes 84-årige far. Visan de sjunger tillsammans är en keltisk folkvisa, ”Ash Grove”.

Ljudkonst av Susan Philipsz

Tankegången

När du promenerar runt Slingan och njuter av naturen har du även möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig. Via en QR-kod får du i din telefon med dig några tankar för din vandring.

Frågorna är hämtade från samtalskorten Frön till Livsmod och Livsglädje skapade av Lena Bergquist och formgivna av Åke Paulsson. Texterna är inspirerade av WHO:s åtta dimensioner för att stärka vår existentiella hälsa. Genom att antingen klicka på Reflektion eller Praktisk övning kommer ett slumpmässigt kort att visas på din skärm. Du kan när som helst ta upp ett nytt kort.

Frågorna och övningarna används med fördel i miljöer med naturinslag men för den som inte kan ta sig ut i naturen går det bra att använda dem på vårdavdelningen eller var som helst. Informationsskyltar med QR-koden och en folder om Slingan finna att hämta på flera platser inne på Länssjukhuset Ryhov. Välkommen till nya tankegångar!

Homo Hortus - en levande skulpturpark

Skulpturparken Homo Hortus ingår i Slingan. I skulpturparken finns verk av konstnärer från Jönköpings län. Utställningen finns bakom hus B9, på en plats där patienter och personal förr plockade blommor.

Homo Hortus skulpturpark 

Utegym anpassat för personer med nedsatt rörlighet 

Man kan gå hela stigen eller del av den; en promenad, ett motionspass eller en stunds stillhet. Vid Slingan finns numera också ett utegym anpassat för personer med nedsatt rörlighet eller som är rullstolsburna.

Bra för hälsan 

Natur- och kulturstigen Slingan har skapats för patienter, anhöriga och personal som har möjlighet att lämna vårdmiljön och få en stund i naturen.

Forskning visar att naturen är bra för vår hälsa och tillfrisknande. Stressnivån sjunker och koncentrationsförmågan ökar när vi vistas i naturen.

Historia om Ryhovområdet


Ryhovområdets historia (pdf-fil, 1543 kB)