Så kontaktar du vården

Homo Hortus - en levande skulpturpark

Platsen för Homo Hortus var förr en äng där patienter och personal plockade blommor, men idag är här en levande skulpturpark! Allt började med en hyllning till Carl von Linné 2007, som sedan har växt vidare. Homo Hortus ingår i natur- och kulturstigen Slingan.

Utställningen finns alltid tillgänglig. Den förändras med tiden, med årstidernas växlingar. Hur det blir vet vi aldrig men vi ser hur väder och vind förändrar och bryter ner det vi en gång byggt och hur växtkraften påverkar. Eftersom naturen är medskapare i utställningen har flera verk försvunnit med tiden.

Utgångspunkter i skapandet

Här följer några tankar som konstnärerna fick av oss att fundera över när vi satte igång det hela:

  • Vi påverkas av det gröna. Vi påverkas av trädgårdarnas inneboende krafter. Det öppna rummet med himlen som tak. Vi påverkas av konst.
  • Man kan fråga sig. Människans arbete med trädgårdar. Är det ett ständigt sökande efter paradiset? Att hitta Lustgården? Återvända till Eden? Att skapa sitt eget?
  • Paradiset är en plats vi inte kan säga hur den skulle se ut men vi föreställer oss, drömmer om och söker närma oss hur det skulle kännas att vara där. På så vis är paradiset inte en plats utan ett tillstånd. På samma vis bygger vi kanske våra gröna rum. Anlägger våra rabatter, klipper och ansar, gräver och gödslar. Vattnar. Skapar en plats när man söker ett tillstånd. 

Folder Homo Hortus - en levande skulpturpark (pdf-fil, 1581 kB)