Så kontaktar du vården

Pelarek

Pelarek

Pelareken är ett smalväxande träd som passar i trånga utrymmen. På området växer tre äldre träd norr om hus D9. Träden kan nå en höjd av 20-25 meter och är härdig i växtzon 1-4.

Pelarek

Latinskt namn: Querqus robur Fastigiata hort.

Nummer på kartan: 248

Slingan på Ryhov