Så kontaktar du vården

Körsbär Accolade

Körsbär accolade

Körsbär Accolade har ett vasformat växtsätt som ung, men utvecklas till ett bredkronigt träd. Blommar tidigt på våren med rosa fyllda blommor.

Körsbär accloade

Trädet på bilden planterades 2013.  Söder om sjukhuset finns träd som planterades i slutet av 1980-talet. Kan få en höjd på 6-10 meter och är härdig i växtzon 1-3.

Latinskt namn: Prunus ’Accolade’

Nummer på kartan: 215

Slingan på Ryhov