Så kontaktar du vården

Paraplymagnolia

Paraplymagnolia

Paraplymagnolia härstammar från östra USA.  Trivs på svala och fuktiga växtplatser. Bladen kan bli upp mot 60 cm långa. Paraplymagnolian kan nå en höjd av 12-15 meter och är härdig i Växtzon 1-3. Under 2015 planterades tre små träd är i parken norr om Herrgården.

Paraplymagnolia

Latinskt namn: Magnolia tripetala

Nummer på kartan: 143

Slingan på Ryhov