Så kontaktar du vården

Sälg

Sälg

Ett snabbväxande träd som med sin tidiga blomning har stor betydelse för insekterna på våren. På Ryhov växer självsådda träd i de mer naturlika delarna. Träden kan nå en höjd på 9-12 meter och de är härdig i växtzon 1-8.

Sälg

Latinskt namn: Salix caprea

Nummer på kartan: 263

Slingan på Ryhov