Så kontaktar du vården

En

En är en av våra vanligaste vintergröna buskar, som klarar av torra och magra växtplatser.  Får bäst utveckling i full sol. Enens växtsätt varierar stort från smala upprättväxande till krypande buskar längsmed marken. En kan bli mellan 1 – 9 meter hög och är härdig i växtzon 1-8. 

En

Latinskt namn: Juniperus communis

Nummer på kartan: 114

Slingan på Ryhov