Primärkommunalt samverkansorgan 2015

Sammanträde 2015-12-04

Protokoll (pdf-fil, 221 kB)

Kallelse (pdf-fil, 177 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer (pdf-fil, 278 kB)

1. Beslut avseende avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer (missiv) (pdf-fil, 77 kB)

2. Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2016 (pdf-fil, 858 kB)

2. Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2016 (missiv) (pdf-fil, 35 kB)

3. Överenskommelse kring samverkan gällande riskbruk, missbruk och beroende (pdf-fil, 285 kB)

3. Överenskommelse kring samverkan gällande riskbruk, missbruk och beroende (missiv) (pdf-fil, 99 kB)

3. Centrala rekommendationer i riktlinjer för missbruk och beroende (bilaga) (pdf-fil, 83 kB)

3. Interventionstrappa för ansvarsfördelning utifrån länsöverenskommelse riskbruk-, missbruk- och beroendevård (bilaga) (pdf-fil, 483 kB)

4. Handlingsplan riskbruk, missbruk och beroende (pdf-fil, 222 kB)

4. Handlingsplan riskbruk, missbruk och beroende (missiv) (pdf-fil, 27 kB)

5. Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa (pdf-fil, 423 kB)

5. Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa (missiv) (pdf-fil, 98 kB)

6. Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och unga (pdf-fil, 350 kB)

6. Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och unga (missiv) (pdf-fil, 33 kB)

11. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 12 kB)

Sammanträde 2015-10-30

Protokoll (pdf-fil, 195 kB)

Kallelse (pdf-fil, 175 kB)

Ärenden

1. Delårsrapport för PKS (pdf-fil, 35 kB)

2. Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa (pdf-fil, 423 kB)

2. Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa (missiv) (pdf-fil, 80 kB)

3. Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och unga (pdf-fil, 333 kB)

3. Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och unga (missiv) (pdf-fil, 15 kB)

4. Säker informationsöverföring (rapport) (pdf-fil, 363 kB)

4. Säker informationsöverföring (missiv) (pdf-fil, 34 kB)

4. Vägval Meddix 2.0 (bilaga) (pdf-fil, 1301 kB)

5. Överenskommelse gällande ansvarsfördelning vid placering av barn och unga (pdf-fil, 181 kB)

5. Överenskommelse gällande ansvarsfördelning vid placering av barn och unga (missiv) (pdf-fil, 30 kB)

6. Uppföljning av hemsjukvården i kommunerna i Jönköpings län 2015 (pdf-fil, 2661 kB)

13. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 12 kB)

Sammanträde 2015-09-04

Protokoll (pdf-fil, 340 kB)

Kallelse (pdf-fil, 238 kB)

Ärenden

 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanträde 2015-05-29

Protokoll (pdf-fil, 224 kB)

Kallelse (pdf-fil, 175 kB)

Ärenden

2. Beslut om avtal avseende FoUrum fritid (missiv) (pdf-fil, 262 kB)

2. Beslut om avtal avseende FoUrum fritid (rapport) (pdf-fil, 1181 kB)

3. Information om naturbruksutbildningarna (protokoll utvecklingsråd) (pdf-fil, 2104 kB)

3. Information om naturbruksutbildningarna (lägesanalys och åtgärder) (pdf-fil, 104 kB)

4. Beslut om kurs- och konferensverksamheten (missiv) (pdf-fil, 148 kB)

4. Beslut om kurs- och konferensverksamheten (resultatreglering) (pdf-fil, 86 kB)

4. Beslut om kurs- och konferensverksamheten (statistik över deltagare) (pdf-fil, 189 kB) (pdf-fil, 86 kB)

5. Beslut om höjd basfinansiering till FoUrum social välfärd (förslag) (pdf-fil, 344 kB)

5. Beslut om höjd basfinansiering till FoUrum social välfärd (utvärdering) (pdf-fil, 430 kB)

7. Beslut om fördelningsnyckel avseende kostnaderna för genomförande av förstudien kring ett länsövergripande regionalt vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (missiv) (pdf-fil, 186 kB)

11. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 12 kB)

Sammanträde 2015-03-06

Protokoll (pdf-fil, 233 kB)

Kallelse (pdf-fil, 166 kB)

Ärenden

2. Arbetsordning Primärkommunalt samverkansorgan (pdf-fil, 199 kB)

2. Arbetsordning för Kommunalt forum (pdf-fil, 78 kB)

2. Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län (pdf-fil, 609 kB)

3. Årsredovisning 2014, Primärkommunala nämnden (pdf-fil, 2811 kB)

4. Missiv utredning om FoUrum fritid (pdf-fil, 18 kB)

5. Missiv länsgemensam familjehemsrekrytering (pdf-fil, 99 kB)

5. Utredning om länsgemensam familjehemsrekrytering (pdf-fil, 168 kB)

5. Bilaga till utredning om länsgemensam familjehemsrekrytering (pdf-fil, 126 kB)

10. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 78 kB)

Sammanträde 2015-01-30

Protokoll (pdf-fil, 217 kB)

Kallelse (pdf-fil, 160 kB)

Ärenden

2. Utveckling av ett gemensamt FoUrum fritid för Region Jönköpings län (pdf-fil, 184 kB)

2. Bilaga; Identifierade behov i regionen (pdf-fil, 85 kB)