Primärkommunalt samverkansorgan 2016

Dokument och protokoll avseende 2016.

Sammanträde 2016-12-16

Protokoll (pdf-fil, 326 kB)

Kallelse (pdf-fil, 165 kB)

Ärenden

1. Budgetuppföljning Kommunal utveckling (pdf-fil, 184 kB)

2. Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2017 (missiv) (pdf-fil, 37 kB)

2. Verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2017 (pdf-fil, 838 kB)

2. Budget för Kommunal utveckling 2017 (pdf-fil, 203 kB)

3. Framtida finansiering av Kommunal utveckling (missiv) (pdf-fil, 34 kB)

3. Framtida finansiering av Kommunal utveckling, stab och ledning (pdf-fil, 31 kB)

3. Framtida finansiering av Kommunal utveckling, social välfärd och hälso- och sjukvård (pdf-fil, 56 kB)

4. Riktlinjer för handläggning av ärenden till primärkommunalt samverkansorgan PKS (missiv) (pdf-fil, 26 kB)

4. Riktlinjer för handläggning av ärenden till primärkommunalt samverkansorgan PKS (pdf-fil, 78 kB)

11. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården avseende nationell nivå (pdf-fil, 210 kB)

11. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården avseende regional och lokal nivå (pdf-fil, 197 kB)

11. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (bilaga) (pdf-fil, 107 kB)

13. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 107 kB)

Sammanträde 2016-11-04

Protokoll (pdf-fil, 269 kB)

Kallelse (pdf-fil, 236 kB)

Ärenden

3. Beslut avseende verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019 (verksamhetsplan) (pdf-fil, 327 kB)

3. Beslut avseende Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019 (missiv) (pdf-fil, 36 kB)

5. Information avseende Handlingsplanen IT-stöd för informationsöverföring (pdf-fil, 182 kB)

6. Beslut avseende kompletterande budget för Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län, exklusive Höglandet (budget) (pdf-fil, 204 kB)

6. Beslut avseende kompletterande budget för Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län, exklusive Höglandet (missiv) (pdf-fil, 27 kB)

8. Information om budgetuppföljning 2016-08-31 för Kommunal utveckling (pdf-fil, 94 kB)

10. Förslag om Ägardirektiv för Smålands Turism AB (pdf-fil, 217 kB)

16. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 80 kB)

Sammanträde 2016-09-05

Protokoll (pdf-fil, 211 kB)

Kallelse (pdf-fil, 172 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (rapport) (pdf-fil, 1293 kB)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (missiv) (pdf-fil, 63 kB)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (kostnadskalkyl och finansieringsmodell) (pdf-fil, 211 kB)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (kompletterande underlag) (pdf-fil, 19 kB)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (bilaga) (pdf-fil, 364 kB)

2. Förslag på sammanträdestider för PKS under 2017 (pdf-fil, 13 kB)

11. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 77 kB)

Sammanträde 2016-05-19

Protokoll (pdf-fil, 241 kB)

Kallelse (pdf-fil, 186 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende kostnads- och ansvarsfördelning av en länsgemensam tillnyktringsenhet (kostnads- och fördelningskalkyl) (pdf-fil, 188 kB)

1. Beslut avseende kostnads- och ansvarsfördelning av en länsgemensam tillnyktringsenhet (missiv) (pdf-fil, 36 kB)

2. Beslut avseende reviderad version av Ledningssystem för samverkan (pdf-fil, 2361 kB)

2. Beslut avseende reviderad version av Ledningssystem för samverkan (missiv) (pdf-fil, 27 kB)

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i Jönköpings län (rapport) (pdf-fil, 1293 kB)

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i Jönköpings län (kostnadskalkyl och finansieringsmodell) (pdf-fil, 211 kB)

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i Jönköpings län (missiv) (pdf-fil, 62 kB)

10. Information om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse för 2015 (pdf-fil, 217 kB)

13. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 13 kB)

Sammanträde 2016-02-26

Protokoll (pdf-fil, 244 kB)

Kallelse (pdf-fil, 226 kB)

Ärenden

2.  Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (missiv) (pdf-fil, 94 kB)

2. Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (bilaga 2: Personal och bemanning) (pdf-fil, 242 kB)

2. Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (bilaga 3: Driftskostnader) (pdf-fil, 191 kB)

2.Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (bilaga 6: Abonnemangskostnad) (pdf-fil, 195 kB)

7. Regionsamverkan Sydsverige (pdf-fil, 4034 kB)

11. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 77 kB)

Sammanträde 2016-01-14

Protokoll (pdf-fil, 235 kB)

Kallelse (pdf-fil, 176 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende Riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS (pdf-fil, 78 kB)

1. Beslut avseende Riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS (missiv) (pdf-fil, 26 kB)

2. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under första halvåret av 2016 (pdf-fil, 74 kB)

2. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under första halvåret av 2016 (missiv) (pdf-fil, 25 kB)

4. Viktiga regionala utvecklingsfrågor för länets kommuner (ansökan om att bilda regionkommun, landstingsfullmäktige 2011) (pdf-fil, 4445 kB)

4. Viktiga regionala utvecklingsfrågor för länets kommuner (Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings län – regionbildningskommitténs förslag 2013) (pdf-fil, 1036 kB)

11. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 12 kB)