Primärkommunalt samverkansorgan 2021

Kallelser och protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 2021.

PKS 11 februari 

Protokoll (pdf-fil, 302 kB) (pdf-fil, 302 kB)

Kallelse (pdf-fil, 490 kB) (pdf-fil, 490 kB)

Ärenden

1. Specialiserad palliativ vård i Jönköpings län (pdf-fil, 1546 kB) (pdf-fil, 1546 kB)

2. Familjehemsresursen (pdf-fil, 1613 kB) (pdf-fil, 1613 kB)

PKS 22 april

Protokoll (pdf-fil, 248 kB) (pdf-fil, 248 kB)

Kallelse (pdf-fil, 414 kB) (pdf-fil, 414 kB)

Ärenden

1. Verksamhetsberättelse Kommunal utveckling 2020 (pdf-fil, 2774 kB) (pdf-fil, 2774 kB)

 

PKS 3 juni 

Protokoll (pdf-fil, 3636 kB) (pdf-fil, 3636 kB)

Kallelse (pdf-fil, 402 kB) (pdf-fil, 402 kB)

Ärenden

1. Mediacenter: Förbundsorning kommuanlförbundet Mediacenter Jönköping län (pdf-fil, 160 kB) (pdf-fil, 160 kB)Gällande leveransavtal Mediacenter  (pdf-fil, 2367 kB) (pdf-fil, 2367 kB) Förslag till beslutsunderlag Mediacenter (pdf-fil, 665 kB) (pdf-fil, 665 kB) Rapport Mediacenter (pdf-fil, 601 kB) (pdf-fil, 601 kB)

2.Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - utkast (pdf-fil, 2461 kB) (pdf-fil, 2461 kB) Rekommendationsbeslut Tillsammans möter vi framtidens behov (missiv) (pdf-fil, 240 kB) (pdf-fil, 240 kB)

Presentation Tillsammans möter vi framtidens behov (pdf-fil, 2373 kB) (pdf-fil, 2373 kB)

3. Specialiserad palliativ vård förslag till genomförande plan (pdf-fil, 214 kB) (pdf-fil, 214 kB)

 

PKS 9 september 

Protokoll (pdf-fil, 2424 kB) (pdf-fil, 2424 kB)

Kallelse (pdf-fil, 701 kB) (pdf-fil, 701 kB)

Ärenden

Specialiserad pallitiv vård förslag till genomförandeplan (pdf-fil, 214 kB) (pdf-fil, 214 kB)

Tillsammans möter vi framtidens behov 13 kommuner utkast (pdf-fil, 2461 kB) (pdf-fil, 2461 kB)

Barn och unga (pdf-fil, 1970 kB) (pdf-fil, 1970 kB)

Digitaliseringsarbetet Kommunal utveckling (pdf-fil, 1385 kB) (pdf-fil, 1385 kB)

Kunskapsstyrning (pdf-fil, 1085 kB) (pdf-fil, 1085 kB)

 

PKS 21 oktober

Protokoll (pdf-fil, 2169 kB) (pdf-fil, 2169 kB)

Kallelse (pdf-fil, 691 kB) (pdf-fil, 691 kB)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings Delårsrapport 2 2021 (pdf-fil, 1140 kB) (pdf-fil, 1140 kB)

2. Sammanfattning utredning av ersättning till Naturbruk (pdf-fil, 793 kB) (pdf-fil, 793 kB)

3. Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län (pdf-fil, 841 kB) (pdf-fil, 841 kB)
Verksamhetsinriktning för Naturbruksgymnasierna  (pdf-fil, 103 kB) (pdf-fil, 103 kB)

Förklarande brev tidigare samverkansavtal (pdf-fil, 451 kB) (pdf-fil, 451 kB)
Samverkansavtal naturbruk (missiv) (pdf-fil, 560 kB) (pdf-fil, 560 kB)

4. Skrivelse apotek och banktjänster till riksdagens socialutskott (pdf-fil, 443 kB) (pdf-fil, 443 kB)
Barn och unga socialutskottet (missiv) (pdf-fil, 389 kB) (pdf-fil, 389 kB)

5. Sammanträdesplan för PKS 2022 (pdf-fil, 129 kB) (pdf-fil, 129 kB)

6. Specialiserad palliativ vård förslag till genomförandeplan  (pdf-fil, 214 kB) (pdf-fil, 214 kB)
Sammanställning av svar med anledning av PKS uppdrag (pdf-fil, 269 kB) (pdf-fil, 269 kB)
Specialiserad palliativ vård i Jönköpings län (missiv) (pdf-fil, 279 kB) (pdf-fil, 279 kB)

7. Tillsammans möter vi framtidens behov - förslag (pdf-fil, 2155 kB) (pdf-fil, 2155 kB)
Nära vård (missiv) (pdf-fil, 109 kB) (pdf-fil, 109 kB)

PKS 16 december 

Protokoll (pdf-fil, 2807 kB) (pdf-fil, 2807 kB)

Kallelse (pdf-fil, 839 kB) (pdf-fil, 839 kB)

Ärenden

1. Verksamhetsplan 2022-2024 (pdf-fil, 1231 kB) (pdf-fil, 1231 kB)

3. Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län (pdf-fil, 841 kB) (pdf-fil, 841 kB)

4. Tillsammans möter vi framtidens behov 13 kommuner, förslag på skrivning om konsekvenser (pdf-fil, 2155 kB) (pdf-fil, 2155 kB)

6. Brev från Mediacenter (jpg-fil, 371 kB) (jpg-fil, 371 kB)

9. Förfrågan från Missing People (pdf-fil, 243 kB) (pdf-fil, 243 kB)

IT-spåret (pdf-fil, 140 kB) (pdf-fil, 140 kB) (pdf-fil, 109 kB)