Primärkommunalt samverkansorgan 2023

Kallelser och protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 2023.

PKS 12 januari

PKS 23 mars

Ärenden

Presentationer:

PKS 8 juni 

Bifogat till protokollet

PKS 24 augusti 

Ärenden

PKS 12 oktober 

Ärenden

Bifogat till protokollet

PKS 30 november 

Ärenden

Bifogat till protokollet: