Primärkommunalt samverkansorgan 2022

Kallelser och protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 2022.

PKS 10 februari 

Ärenden

PKS 21 april 

Ärenden

Presentationer:

PKS 2 juni

Ärenden

Bifogat till protokollet

PKS 8 september 

Ärenden

Bifogat till protokollet

PKS 20 oktober

Ärenden

PKS 12 december

Ärenden