Primärkommunalt samverkansorgan 2018

Dokument och protokoll avseende 2018.

PKS 1 februari

Protokoll (pdf-fil, 253 kB)

Kallelse (pdf-fil, 230 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa 2018, RJL 2017/3136 (missiv)  (pdf-fil, 31 kB)

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa 2018, RJL 2017/3136 (överenskommelse) (pdf-fil, 651 kB)

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa 2018, RJL 2017/3136 (bilaga) (pdf-fil, 615 kB)

PKS 8 mars

Protokoll (pdf-fil, 247 kB)

Kallelse (pdf-fil, 231 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende vård- och omsorgscollege, RJL 2015/221 (missiv) (pdf-fil, 26 kB)

2. Beslut om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2017, RJL 2016/2972 (pdf-fil, 767 kB)

3. Beslut om förslag till skrivelse avseende åtgärder för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personlig assistans, RJL 2018/598 (pdf-fil, 336 kB)

12. Motion Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 2017/1342 (motion) (pdf-fil, 1607 kB)

12. Motion Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 2017/1342 (bilaga) (pdf-fil, 37 kB)

12. Motion Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 2017/1342 (fakturaunderlag) (pdf-fil, 51 kB)

13. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 115 kB)

PKS 17 maj

Protokoll (pdf-fil, 250 kB)

Kallelse (pdf-fil, 228 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende budget och den framtida processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege samt representation i ny styrgrupp, RJL 2015/221 (missiv) (pdf-fil, 75 kB)

1. Beslut avseende budget och den framtida processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege samt representation i ny styrgrupp, RJL 2015/221 (bilaga kostnadsfördelning) (pdf-fil, 341 kB)

3. Beslut avseende utredningen av den palliativa vården i Jönköpings län, RJL 2017/1521 (missiv) (pdf-fil, 32 kB)

3. Beslut avseende utredningen av den palliativa vården i Jönköpings län, RJL 2017/1521 (utredning) (pdf-fil, 519 kB)

4. Budgetuppföljning Kommunal utveckling per 2018-03-31 (pdf-fil, 367 kB)

4. Kommunal utvecklings forskningsstrategi (pdf-fil, 840 kB)

5. Fribrev angående projektet Visam Arena (pdf-fil, 343 kB)

8. Rapport om Energikontorets arbete (pdf-fil, 299 kB)

10. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 13 kB)

PKS 14 juni extrainsatt

Protokoll (pdf-fil, 241 kB)

Kallelse (pdf-fil, 223 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 2015/999 (missiv) (pdf-fil, 29 kB)

1. Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 2015/999 (ursprungligt avtal med förslag till revideringar och bilagor) (pdf-fil, 1245 kB)

1. Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 2015/999 (reviderat avtal) (pdf-fil, 328 kB)

2. Diskussion avseende arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (pdf-fil, 253 kB)

3. Diskussion avseende verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling (pdf-fil, 415 kB)

4. Fribrev angående projektet VISAM Arena (pdf-fil, 30 kB)

PKS 11 oktober

Protokoll (pdf-fil, 285 kB)

Kallelse (pdf-fil, 230 kB)

Ärenden

2. Beslut avseende arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, RJL 2018/1547 (missiv) (pdf-fil, 29 kB)

2. Beslut avseende arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, RJL 2018/1547 (arbetsordning) (pdf-fil, 103 kB)

3. Beslut om verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, RJL 2018/1548 (missiv) (pdf-fil, 29 kB)

3. Beslut om verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, RJL 2018/1548 (verksamhetsavtal) (pdf-fil, 139 kB)

4. Sammanträdestider för PKS 2019 (pdf-fil, 13 kB)

5. Rapport tertial 1-2 2018 för Kommunal utveckling (pdf-fil, 1647 kB)

9. Kommunal utvecklings forskningsstrategi (pdf-fil, 820 kB)

12. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 13 kB)

PKS 6 december

Protokoll (pdf-fil, 258 kB)

Kallelse (pdf-fil, 230 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019, RJL 2018/2303 (pdf-fil, 1205 kB)

3. Information om resultatet från utvärderingen av Kommunal utveckling, RJL 2018/2537 (missiv) (pdf-fil, 29 kB)

5. Budgetuppföljning Kommunal utveckling 2018-10-31 (pdf-fil, 372 kB)

7. Information om naturbruksutbildningen i Jönköpings län, Stora Segerstad naturbrukscentrum (pdf-fil, 209 kB)

7. Information om naturbruksutbildningen i Jönköpings län, Tenhults naturbruksgymnasium (pdf-fil, 418 kB)

9. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 13 kB)