Inkomna motioner 2019

Upplys om vårdens verkliga kostnader (pdf-fil, 140 kB)

Från: Carl-Johan Lundberg och Carina Källman (M)
Inkommen: 2019-10-28
Dnr RJL 2019/2562
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 76/20

Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem (pdf-fil, 148 kB)

Från: Carl-Johan Lundberg (M)
Inkommen: 2019-10-28
Dnr RJL 2019/2561
Remitterad till: Regionstyrelsen

RF § 72/2020

Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken (pdf-fil, 893 kB)

Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-09-18
Dnr RJL 2019/2186
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

RF § 73/2020

Motion - Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län (pdf-fil, 1164 kB)

Från: Agneta Lundberg, Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-09-02
Dnr RJL 2019/2041
Remitterad till: Regionstyrelsen

RF § 74/2020

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök (pdf-fil, 35 kB)

Från: Samuel Godrén, Anne Karlsson, Maria Högberg (SD)
Inkommen: 2019-08-28
Dnr RJL 2019/2000
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 75/2020

Patientavgifter för språktolk (pdf-fil, 45 kB)

Från: Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-07-29
Dnr: RJL 2019/1811
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 52/2020

Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet (pdf-fil, 948 kB)

Från: Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-07-15
Dnr: RJL 2019/1760
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Borttagande av dolda nummer (pdf-fil, 30 kB)

Från: Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-07-01
Dnr: RJL 2019/1681
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 49/2020

Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa (pdf-fil, 2214 kB)

Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-05-29
Dnr: RJL 2019/1431
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 48/2020

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar (pdf-fil, 46 kB)

Från: Agneta Lundberg, Helena Elmqvist, J-O Svedberg (SD) Inkommen: 2019-04-15
Dnr: RJL 2019/1106
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 14/2020

Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter (pdf-fil, 1625 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/998
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 10/2020

Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna (pdf-fil, 50 kB)

Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/999
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 11/2020

Framtiden för Smålands Musik och Teater (pdf-fil, 61 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-26
Dnr: RJL 2019/654
Remitterad till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

RF § 7/2020

Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter (pdf-fil, 49 kB)
Från: Agneta Lundberg, Anita Winberg, Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-02-20
Dnr:RJL 2019/588
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 13/2020

Inför organiserad PSA testning (pdf-fil, 43 kB)
Från: Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike, Samuel Godrén, Ulf Svensson (SD)
Inkommen: 2019-02-08
Dnr:RJL 2019/479
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 9/2020

Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! (pdf-fil, 3577 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/434
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 53/2020

Sinfoniettans vara eller inte vara (pdf-fil, 67 kB)
Från: Malin Olsson (M)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/419
Remitterad till:

RF § 8/2020

Nollvision inom arbetet med suicidprevention (pdf-fil, 42 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/316
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 84/19

Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning (pdf-fil, 43 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/315
Remitterad till: Personaldelegationen

RF § 39/2019

Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft (pdf-fil, 31 kB)
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/314
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 50/2020

Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och permanent inslag i vården (pdf-fil, 33 kB)
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/312
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 83/2019

Terapiformer inom psykiatri med djur- och naturbaserad rehablilitering (pdf-fil, 1690 kB)
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/311
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 131/2019

Inför ett samlat högkostnadsskydd (pdf-fil, 39 kB)
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/310
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 82/2019

Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta (pdf-fil, 1780 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-24
Dnr: RJL 2019/250
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

RF § 12/2019