Inkomna motioner 2023

Motion (C) - Beakta vårdpersonalens tid när riktlinjer skriv (pdf-fil, 71 kB)
RJL 2023/993
Inkommen 2023-03-21  
Remitterad till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Behandlad av regionfullmäktige 2023-11-07--08 §135

Motion (C) - Ta bort moment i sjukvården som inte tillför medicinsk nytta (pdf-fil, 46 kB)
RJL 2023/994
Inkommen 2023-03-21  
Remitterad till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Behandlad av regionfullmäktige 2024-04-23 §52

Motion (KD) - Inrätta pris som stimulerar nytänkande och innovation! (pdf-fil, 65 kB)
RJL 2023/1297
Inkommen 2023-04-11  
Remitterad till Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Behandlad av regionfullmäktige

Motion (KD) - Utöka vårdvalet för de väntande barnens skull! (pdf-fil, 75 kB)
RJL 2023/1298
Inkommen 2023-04-11  
Remitterad til nämnd för folkhälsa och sjukvård
Behandlad av Regionfullmäktige 2024-02-06 §27

Motion (SD) - Införa flerårigt projekt "Öppen musikfestivlal" (pdf-fil, 539 kB)
RJL 2023/1376
Inkommen 2023-04-17 
Remitterad till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Behandlad av regionfullmäktige 2024-04-23 §53

Motion (KD) - Redovisa årligen ett regionalt forskningsbokslut (pdf-fil, 427 kB)
RJL 2023/1729
Inkommen 2023-05-09
Remitterad till regionstyrelsen
Behandlad av regionfullmäktige 2024-02-06 §28

Motion (L) & (V) Likvärdigt och bästa möjliga stöd till barn med språkstörningar i Region Jönköpings län (pdf-fil, 1944 kB)
RJL 2023/2151
Inkommen 2023-06-13 
Remitterad till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Behandlad av regionfullmäktige

Motion (V) - Fria arbetsskor i vården, för ett jämställt yrkesliv (pdf-fil, 608 kB)
RJL 2023/2942
Inkommen 2023-09-01
Remitterad till regionstyrelsen
Behandlad av regionfullmäktige

Motion (KD) - Korta telefonköerna till 1177 och förbättra vårdkedjan (pdf-fil, 781 kB)
RJL 2023/3461
Inkommen2023-10-10
Remitterad till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Behandlad av regionfullmäktige

Motion (SD) - Utökat kulturbidrag (pdf-fil, 191 kB)
RJL 2023/3539
Inkommen 2023-10-17
Remitterad till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Behandlad av regionfullmäktige

Motion (SD) - Kulturarvsfond (pdf-fil, 399 kB)
RJL 2023/3540
Inkommen 2023-10-17
Remitterad till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Behandlad av regionfullmäktige

Motion (L) - Satsning för jämlik bröstcancervård (pdf-fil, 1348 kB)
RJL 2023/3602
Inkommen 2023-10-24
Remitterad till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Behandlad av regionfullmäktige

Motion (L) - Avskaffad åldersgräns för mammografiscreening och för individualiserad screening (pdf-fil, 2027 kB)
RJL 2023/3603
Inkommen 2023-10-24
Remitterad till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Behandlad av regionfullmäktige

Motion (L) - Slut glappet i barn och ungas hälsovård! (pdf-fil, 132 kB)
RJL 2023/3766
Inkommen 2023-11-03
Remitterad till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Behandlad av regionfullmäktige

Motion (L) - Investera för ett friskare Jönköpings län (pdf-fil, 937 kB)
RJL 2023/3871
Inkommen 2023-11-14
Remitterad till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Behandlad av regionfullmäktige