Inkomna motioner 2021

Motion - Inrätta en Coronakommission (pdf-fil, 737 kB)

Från: Mikael Ekvall, V
Inkommen:  2021-04-19
Dnr: RJL 2021/885
Remitterad till: Regionstyrelsen

RF 2022 § 27

Motion - Motion om delägarskap i Jönköping Airport (pdf-fil, 811 kB)

Från: Agneta Lundberg, Ulf Svensson och Anders Gustafsson, SD
Inkommen:  2021-05-05
Dnr: RJL 2021/1073
Remitterad till: Regionstyrelsen

RF 2021 § 113

Kultur för hälsa (pdf-fil, 705 kB)

Från: Kristina Nero, Bengt-Ove Bengtsson, Elisabeth Töre, Mikael Ekvall, V
Inkommen:  2021-06-15
Dnr: RJL 2021/1342
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF 2023 § 8

Motion - Inrätta ett trygghetsnummer för Länstrafikens resenärer (pdf-fil, 1998 kB)

Från: Anders Gustafsson Katja Ganekind, Samuel Godrén, Håkan Nyborg, SD
Inkommen:  2021-08-30
Dnr: RJL 2021/1726
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

RF 2022 § 28

Motion - Inför möjligheten att välja personlig läkare (pdf-fil, 1026 kB)

Från: Håkan Nyborg, Olle Moln Teike, Mona Milton, Samuel Godrén, SD
Inkommen:  2021-09-08
Dnr: RJL 2021/1793
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF 2023 § 9

Motion - Äldresjuksköterskor inklusive fast vårdkontakt för alla äldre (pdf-fil, 898 kB)

Från: Mikael Ekvall, V
Inkommen:  2021-10-19
Dnr: RJL 2021/2146
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF 2023 § 10

Motion - Reseersättning även vid resor till annat sjukhus än hemsjukhuset (pdf-fil, 581 kB)

Från: Mikael Ekvall, V
Inkommen:  2021-10-19
Dnr: RJL 2021/2147
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

RF 2022 §26