Inkomna motioner 2022

Motion-Avgiftsfri vård för våldtäktsoffer (pdf-fil, 922 kB) 

Från: Vänsterpartiet
Inkommen:  2022-11-16
Dnr: RJL 2022/3013
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF 2023 § 103

Motion- Avgiftsfri TBE vaccinering (pdf-fil, 844 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Inkommen:  2022-08-08
Dnr: RJL 2022/2000
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF 2023 §102

Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem (pdf-fil, 1280 kB)

Från: Vänsterpartiet
Inkommen:  2022-05-24
Dnr: RJL 2022/1409
Remitterad till: Nämnd för folkälsa och sjukvård

RF 2023 §13

Motion - Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin (pdf-fil, 1442 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Inkommen:  2022-04-28
Dnr: RJL 2022/1146
Remitterad till: Nämnd för folkälsa och sjukvård

RF 2023 § 12

Motion - Stärk kompetensen kring Edometrios (pdf-fil, 766 kB)

Från: Vänsterpartiet
Inkommen: 2022-03-30
Dnr: RJL 2022/831
Remitterad till: Nämnd för folkälsa och sjukvård

RF 2023 § 11

Motion - Påbörja försök med språktolkning via översättningsapp (pdf-fil, 1212 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Inkommen:  2022-02-14
Dnr: RJL 2022/355
Remitterad till: Nämnd folkhälsa och sjukvård

RF 2023 § 66