Inkomna motioner 2017-2018

Motioner till regionstyrelsens arbetsutskott

Fastställ en arbetsmiljöpolicy (pdf-fil, 35 kB)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-10-29
Dnr: 2018/2817
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 65/2019

Parlamentariska nämndens framtid (pdf-fil, 1806 kB)
Mikael Ekvall (V)
Datum 2018-09-04
Dnr: RJL 2018/2288
Remitterat till:Regionstyrelsen/arbetsutskottet

RF § 38/2019

Stoppa bidragen till Pride (pdf-fil, 22 kB) Morgan Malmborg och Per Svenhall Datum: 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1992
Remitterat till: Regionstyrelsen/arbetsutskottet

RF § 9/2019

Klimatet kan inte vänta - vi måste börja resa hållbart NU (pdf-fil, 42 kB)
Sibylla Jämting och Annica Nordqvist (MP)
Datum 2018-08-14
Dnr: RJL 2018/2083
Remitterat till: Regionstyrelsen/arbetsutskottet

RJ § 61/2019

Jämställdhetsintegrering i praktiken (pdf-fil, 53 kB)

Marcus Eskdahl, (S)
Datum: 2017-12-19
Dnr: RJL 2017/3575
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 58/2019

Nu blir vi väl MR-Region? (pdf-fil, 1459 kB)
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Thöre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF §15/2018

Motion om kollektivavtal vid upphandling (pdf-fil, 768 kB)

Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr RJL 2017/997
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 7/2019

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd (pdf-fil, 830 kB)
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr: RJL 2017/994
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 57/2019

Bygg studentbostäder i regionens regi (pdf-fil, 30 kB)
Simon Johansson (S)
Datum: 20017-03-09
Dnr: RJL 2017/752
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 16/2018

 

Motioner till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Jämlik förebyggande vård även på landsbygden (pdf-fil, 40 kB)
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson (S)
Datum 2018-08-22
Dnr: RJL 2018/2153
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 8/2019

Prioritera psykvården (pdf-fil, 25 kB)

Morgan Malmborg och Per Svenhall
Datum: 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1991
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 63/2019

Bevara våra tre akutsjukhus (pdf-fil, 25 kB)
Morgan Malmborg och Per Svenhall
Datum 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1993
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 64/2019

Generalplan för våra tre akutsjukhus (pdf-fil, 757 kB) Mikael Ekvall (V)
Datum 2018-07-07
Dnr: RJL 2018/1872
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 85/2019

Lärcaféer som integrerad del av vården (pdf-fil, 51 kB)
Sibylla Jämting (MP), Elisabeth Töre (V) och Lars-Uno Olausson (S)
Datum: 2018-06-12
Dnr RJL 2018/1607
Remiiterat till: Nämd för folkhälsa och sjukvård

RF § 37/2019

Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården (pdf-fil, 55 kB)
Marcus Eskdahl (S), Sibylla Jämting (MP) Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-03-27
Dnr: RJL 2018/922
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 130/2019

Tänderna tillhör kroppen (pdf-fil, 345 kB)
Morgan Malmborg (-) och Per Svenhall (-)
Datum: 2018-02-19
Dnr: RJL 2018/514
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 56/2019

Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik (pdf-fil, 33 kB)
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Thöre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 54/2018

Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna (pdf-fil, 524 kB)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 61/2018

Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig? (pdf-fil, 39 kB)

Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 36/2018

Pröva digital tolkning (pdf-fil, 53 kB)
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 55/2018

Hund i Regionens tjänst (pdf-fil, 2741 kB)
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

RF § 37/2018

Inrätta korttidsplatser på sjukhusen (pdf-fil, 56 kB)
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Wener, Sven-Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RJ § 58/2018

Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter (pdf-fil, 56 kB)
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert Andersson, Elisabeth Wener, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 59/2018

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som inte kan anstå" (pdf-fil, 60 kB)
Samuel Godrén, Anne Karlsson, Anita Wienberg, Anders Gustafsson, Helena Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-03-13
Dnr: RJl 2017/786
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RJ § 60/2018

Slopad patientavgift för fattiga pensionärer (pdf-fil, 802 kB)
Samuel Godrén (SD)
Datum: 2017-02-22
Dnr: RJL 2017/575
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 62/2018

Dags att kartlägga läkemedelsberoendet (pdf-fil, 56 kB)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-02-06
Dnr: RJL 2017/400
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 10/2018

Motion - Erbjud provtagning eller screening för att förebygga kolon- och rektalcancer för personer över 60 år (pdf-fil, 576 kB)
Eva Eliasson (S) och Elisabeth Töre (V)
Datum: 2017-01-12
Dnr RJL 2017/154
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 11/2018

Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa (pdf-fil, 46 kB)
Rachel De Basso
Datum: 2017-06-30
Dnr: RJL 2017/2059
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 54/2018

Motioner till Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Smålands musik och teaters uppdrag (pdf-fil, 59 kB)
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg (S)
Datum: 2018-05-21
Dnr: RJL 2018/1374
Remitterat till: Nämd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

RF § 6/2020

Låt Spira spridas och spira för alla  (pdf-fil, 1607 kB)
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet 

RF § 8/2019

Den bortglömda konsten (pdf-fil, 35 kB)

Mikael Ekvall och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-01-23
Dnr RJL 2017/232
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

RF § 112/2017

Motioner till Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu! (pdf-fil, 34 kB)
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2018-05-08
Dnr: RJL 2018/1267
Remitterat till: Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 129/2019

Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi (pdf-fil, 64 kB)
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 109/2018

Pendlare behöver fler morötter och mindre piska (pdf-fil, 42 kB)
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 56/2018

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och personalövergång (pdf-fil, 45 kB)
Mikael Ekvall och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-02-21
Dnr: RJL 2017/561
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 53/2018