Inkomna motioner 2020

Motion - Huvudvärk hur kan vården förbättras
(pdf-fil, 505 kB)

Från:Thomas Bäuml, Lisbeth Anderssson, Gunnel Svensson M
Inkommen: 2020-06-02
Dnr: RJL 2020/1384
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF 2021 § 10

Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen (pdf-fil, 562 kB)
(pdf-fil, 706 kB)
Från: Thomas Bäuml, M
Inkommen: 2020-06-02
Dnr: RJL 2020/1383
Remitterad till: Regionstyrelsen

RF 2022 § 46

 

Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för fältassistenter och nattvandrare
(pdf-fil, 706 kB)
Från: Olle Moln Teike, Maria Högberg, Anders Gustafsson SD
Inkommen: 2020-05-25
Dnr: RJL 2020/1322
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

RF § 96/2020

Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier (pdf-fil, 43 kB)

Från: Helena Elmqvist, Maria Högberg, Olle Moln Teike, SD
Inkommen; 2020-05-11
Dnr: RJL 2020/1222
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 11/2021

Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade (pdf-fil, 45 kB)

Från; Ulf Svensson, Agneta Lundberg, Anders Gustafsson, SD
Inkommen: 2020-04-06
Dnr: RJL 2020/883
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

RF § 8/2021

Motion- Låt människors behov styra den offentliga välfärdenf (pdf-fil, 1732 kB)

Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, V
Inkommen: 2020-03-02
Dnr: RJL 2020/545
Remitterad till: Regionstyrelsen

RF 2022 § 7

Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn och unga (pdf-fil, 700 kB)

Från: Thomas Bäuml (M)
Inkommen: 2020-01-27
Dnr: RJL 2020/219
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 9/2021