Interpellationer och frågor 2024

Under regionfullmäktiges sammanträde debatteras interpellationer och frågor.

En interpellation är en fråga som riktar sig till ett regionråd eller nämndsordförande. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för regionen.

Regionfullmäktige 2024-08-27

RJL 2024/2144
Interpellation (V) -Rehabbassängen i Gnosjö behöver användas bättre på ett mer ändamålsenligt sätt (pdf-fil, 35 kB)
Svar på interpellation

RJL 2024/2099
In (pdf-fil, 434 kB)terpellation (V) - Väntrum där barn vistas behöver ses över (pdf-fil, 434 kB)
Svar på interpellation (pdf-fil, 147 kB)

RJL 2024/2100
Interpellation (V) - Hyrpersonal borde också stämpla in och ut (pdf-fil, 431 kB)
Svar på interpellation (pdf-fil, 139 kB)

 

Regionfullmäktige 2024-06-11

RJL 2024/2011
Interpellation (V) - Hur säkerställer vi ett värdigt omhändertagande av avlidna personer i en orolig tid ? (pdf-fil, 232 kB)
Svar på interpellation (pdf-fil, 117 kB)

RJL 2024/2127

Interpellation (KD) - Hur gör den politiska ledningen det lättare att arbetspendla med kollektivtrafiken? (pdf-fil, 138 kB)
Svar på interpellation (pdf-fil, 132 kB)

RJL 2024/2130
Interpellation (SD) - Ny järnväg mellan Tenhult och Byarum (pdf-fil, 121 kB)
Svar på interpellation (pdf-fil, 128 kB)

RJL 2024/2131
Interpellation (SD) - Är inget underhåll av fastigheter att likställa med nedläggning? (pdf-fil, 191 kB)
Svar på interpellation (pdf-fil, 170 kB)

RJL 2024/109
Fråga (KD) - Går det att hitta en klok lösning på Värnamobadets framtid? (pdf-fil, 118 kB)
Svar på fråga (pdf-fil, 116 kB)

Regionfullmäktige 2024-04-23

RJL 2024/1284
Interpellation (V) - Hur ser den politiska ledningen på analysen och rekommendationerna i ambulansutredningen som nyligen presenterades? (pdf-fil, 706 kB)
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 125 kB)

RJL 2024/1336
Interpellation (C) - Hur går arbetet med förbindelsen Värnamo - Halmstad (pdf-fil, 23 kB)
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 155 kB)

RJL 2024/1360
Interpellation (SD) - Samarbetet mellan Region Jönköpings län och Försäkringskassan gällande EU vård (pdf-fil, 234 kB)
Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 127 kB)

RJL 2024/1361
Interpellation (SD) - Framtida behov av mark och fastighetsförvärv för naturbruksgymnasierna (pdf-fil, 157 kB)
Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 159 kB)

RJL 2024/1362

Interpellation (SD) - Antal mandat i Regionfullmäktige (pdf-fil, 255 kB)
Svar på interpellation 5 (pdf-fil, 115 kB)

RJL 2024/1470
Interpellation (L) - Regionens hantering av IVPA, i väntan på ambulans (pdf-fil, 514 kB)
Svar på interpellation 6 (pdf-fil, 149 kB)

RJL2024/1570
Interpellation (KD) - Hur kopplar Region Jönköpings län greppet om den regionala utvecklingen? (pdf-fil, 154 kB)
Svar på interpellation 7 (pdf-fil, 129 kB)

Regionfullmäktige 2024-02-06

RJL 2023/9
Interpellation (V) - Vilka konsekvenser får den nuvarande personalsituationenen inom psykitrin i Värnamo för patienter och desras anhöriga? (pdf-fil, 505 kB)

Svar på interpellation (pdf-fil, 142 kB)

RJL 2024/108
Interpellation (KD) - Varför så tyst från majoriteten i fråga om ansvaret för hälso- och sjukvården? (pdf-fil, 137 kB)

Svar på interpellation (pdf-fil, 127 kB)

RJL 2024/365
Interpellation (KD) - Varför inget svar om utebliven avgiftsfrihet för personer som utsatts för sexuella övergrepp? (pdf-fil, 141 kB)

Svar på interpellation (pdf-fil, 134 kB)

RJL 2024/426
Interpellation (L) - Hur kan JLT stärka servicen till resenärerna (pdf-fil, 522 kB)

Svar på interpellation (pdf-fil, 158 kB)

RJL 2024/433
Interpellation (SD) - Bidrag till politiska ungdomsorganisationer i Region Jönköpings län RS (pdf-fil, 677 kB)

Svar på interpellation (pdf-fil, 152 kB)

RJL 2024/432
Interpellation (SD) - Bidrag till politiska ungdomsorganisationer i Region Jönköpings län ANA (pdf-fil, 703 kB)

Svar på interpellation (pdf-fil, 218 kB)

RJL 2024/437
Interpellation (V) - Hur säkerställer den politiska ledningen att den psykiatriska akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov är socialt hållbar, patientsäker och trygg? (pdf-fil, 701 kB)

Svar på interpellation (pdf-fil, 162 kB) 

RJL 2024/460
Interpellation (C) - Hur har det lokala styret förbättrat vården på länets akutsjukhus (pdf-fil, 586 kB)

Svar på interpellation (pdf-fil, 116 kB)

RJL 2024/109
Fråga (KD) - Matchning av arbetssökande med arbetstillfälen (pdf-fil, 90 kB)

Svar på fråga (pdf-fil, 182 kB)