Planerad och nödvändig sjukvård ska genomföras oavsett strejk

Planerad och nödvändig sjukvård ska genomföras oavsett strejk

Bild med symbol av ett utropstecken i en cirkel
Om inte parterna kommer överens på nationell nivå träder strejken i kraft torsdag den 18 april klockan 07.00.

Sjukvården kommer att fortsätta genomföra planerade och nödvändiga operationer även om det blir strejk på torsdag morgon. Vid en strejk kommer Region Jönköpings län att besluta om skyddsarbete för vissa medarbetare på steriltekniska enheten och vaktmästeriet på Höglandssjukhuset.

– Vi tycker inte att det är rimligt att våra patienter och invånare ska lida på grund av konflikten mellan arbetsgivare och fackliga parter. Det gör att vi kommer att besluta om skyddsarbete. Det betyder att vi kommer beordra ett antal steriltekniker, instrumenttekniker och vaktmästare att jobba trots att de övriga kollegorna där går ut i strejk, säger HR-direktör Patrick Nzamba.

Den 8 april mottog Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) ett varsel från Kommunal om konfliktåtgärder. Bakgrunden är att parterna inte har kommit överens vid nationella förhandlingar om nytt kollektivavtal för ny avtalsperiod om allmänna villkor och löner. För Region Jönköpings län innebär det varsel om strejk för medarbetare på steriltekniska enheten på Höglandssjukhuset i Eksjö, vilket gäller steriltekniker, instrumenttekniker, undersköterska och sektionsledare samt på vaktmästeriet på Höglandssjukhuset. Om inte parterna kommer överens träder strejken i kraft torsdag den 18 april 2024 klockan 07.00.

Dialog med Kommunal

Region Jönköpings län har sedan varslet haft dialog med Kommunal och arbetat med att se över hur en eventuell strejk påverkar verksamheten samt vilka konsekvenser det får för patienter och invånare. Region Jönköpings län respekterar den svenska modellen som innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om löner och anställningsvillkor.

Besluta om skyddsarbete

Region Jönköpings län har konstaterat att en strejk skulle innebära neddragning av operationer, vilket i sin tur medför fara för människors liv eller risk för bestående ohälsa. Med anledning av det kommer Region Jönköpings län att besluta om skyddsarbete för vissa medarbetare på steriltekniska enheten och på vaktmästeriet inom närservice på Höglandssjukhuset om strejk bryter ut.

– På det här sättet kan vi upprätthålla vår operationskapacitet och Höglandssjukhusets infrastruktur. Det kommer samtidigt innebära vissa fördröjningar på leveranser av material. Invånarna ska kunna känna sig trygga med att de får de operationer de behöver som planerat, säger HR-direktör Patrick Nzamba.

Vad innebär skyddsarbete?

Skyddsarbete får beordras vid en akut situation, för att det inte ska uppstå fara för människor. En arbetstagare är skyldig att på begäran av arbetsgivaren utföra skyddsarbete.

Vad innebär skyddsarbete? (SKR.se)